Under vecka 11 är aktuellt Drivmedeltillägg: 0,00 %