Trafiksäkerhetspolicy

Shuttleservice's ambition är att egen anställd personal samt underleverantörer skall ha en sådan attityd och 

värdering till medtrafikanter och trafiken i stort, att vi betraktas som ett föredöme i trafiken.

Arbete för bästa trafiksäkerhet​

Shuttleservice skall ständigt arbeta för bästa trafiksäkerhet genom våra anställda och underleverantörer samt påverka våra underleverantörer att ansluta sig till vår trafiksäkerhetspolicy.

Policyn innebär följande:

  • Vi skall uppfylla alla trafiklagar som är tillämpliga i vår verksamhet.
  • Vi accepterar inte användande av droger eller alkohol under arbetsutövning.
  • Vi ska följa hastighetsbegränsningar, regler för lastvikter, lastsäkring, bältesanvändande samt kör- och vilotider.
  • Såsom yrkesförare ska vi alltid ta största hänsyn till övriga trafikanter och anpassa oss till rådande trafik- och vägsituationer.
  • Våra fordon skall alltid vara i trafikdugligt skick samt vara skyltade enligt gällande regler.
  • Mobiltelefonsamtal utan handsfree undvikes under körning.
  • Vid nyanskaffning av fordon ska trafiksäkerhetsfrågor uppmärksammas.
  • Vi ska ha beredskap för nödsituationer i trafikmiljö.
  • Vi ska göra vår trafiksäkerhetspolicy känd och förstådd bland våra medarbetare och underleverantörer.

Online-bokning för distribution och flygfrakt

Vår Online-bokning är nu tillgänglig för alla våra kunder.

Klicka här för att boka

Om intresse finns för att bli upplagda som onlinekund, kontakta oss då på följande mail adress:

roger@sslog.se

Företag

Shuttle Service Logistics AB​

Org.nr.: 556793-5860

Adress

Bronsåldersgatan 4 

213 76 Malmö

Kontakta oss

Tel: 040186290

E-mail: bokning@sslog.se

Alla uppdrag utförs i enlighet med Alltrans 2007 om inget annat avtalats​