Om företaget

SSL startade sin verksamhet 2000, sedan dess har vi växt kontinuerligt för att runt 2004/2005 uppnå vår nuvarande storlek. Under denna period var vi även med på Dagens Industris Gasell-lista över snabbväxande företag.

Tidseffektiv distribution med miljöfokus

Företaget är till fullo privatägt och oberoende. Av denna anledning kan vi vara ett alternativ för alla slags kunduppdrag, stora som små.

Den huvudsakliga inriktningen av verksamheten är distribution av flygfrakt i södra Sverige. I detta område bedriver vi daglig trafik med olika fordonstyper med Malmö som bas, det är Malmö vi utgår ifrån och det är dit vi återvänder. 

Då distributionstrafiken sker med många olika kunders gods, och ofta med krav på tidseffektiva leveranser, är flexibilitet, snabbhet och effektivitet nyckelord i vår dagliga verksamhet. Med ett flexibelt arbete och optimal planering av lasterna kan vi utnyttja resurserna på bästa sätt för att ge en effektiv och personlig service, med minsta möjliga miljöpåverkan för respektive transportuppdrag. 

Bilparken speglar nyckelorden och innehåller fordon av olika storlek för att bäst kunna serva våra uppdragsgivare.

Samarbetspartner väljs med omsorg

Utöver den dagliga distributionstrafiken ombesörjer vi olika transportupplägg i stora delar av Sverige, ofta i samarbete med partners. Våra samarbetspartners väljer vi med omsorg vilket ger oss möjligheten att vara det lilla åkeriet med personlig service och flexibilitet, men med det stora åkeriets kapacitet.

Arbetar enligt EU-krav

SSL uppfyller kraven i enlighet med förordningen (EU) nr 185/2010, bilagan 6-E gällande skyddsregler för den civila flygfarten och alla transporter utförs i enlighet med ALLTRANS 2007 om inget annat avtalats.


Fair Transport

  • Fair Transport är branschens sätt att synliggöra hållbara transporter.
  • Vi har alla ett ansvar för att det vi köper och levererar är hållbart
  • Fair Transport syftar till en stark och sund transportnäring redo att möta framtidens utmaningar​Gå till sidan om Flygfrakt eller direkt till Bokning.

Online-bokning för distribution och flygfrakt

Vår Online-bokning är nu tillgänglig för alla våra kunder.

Klicka här för att boka

Om intresse finns för att bli upplagda som onlinekund, kontakta oss då på följande mail adress:

roger@sslog.se

Företag

Shuttle Service Logistics AB​

Org.nr.: 556793-5860

Adress

Bronsåldersgatan 4 

213 76 Malmö

Kontakta oss

Tel: 040186290

E-mail: bokning@sslog.se

Alla uppdrag utförs i enlighet med Alltrans 2007 om inget annat avtalats​