Kvalitets och miljöpolicy

​Shuttleservice Logistics ska arbeta för att uppfylla våra kunders krav och förväntningar på utförda tjänster och levererade produkter samt att under detta arbete minimera negativ miljöpåverkan.

​​

Detta innebär att :​

  • Verksamheten ska präglas av en helhetssyn.
  • Varje medarbetare ska veta vad hon eller han gör och varför.
  • Utsläpp ska minimeras genom effektiv planering.
  • Arbeta för förbättringar gällande fordon och utrustning i verksamheten.
  • Verksamheten ska präglas av ständiga förbättringar.
  • Vi följer relevanta lagar och förordningar.
  • Vi ska öka vår kunskap i miljöfrågor.
  • Vår kvalitet är alla medarbetares ansvar.
  • Företaget ska arbeta för att individuellt utveckla varje enskild individ.

Online-bokning för distribution och flygfrakt

Vår Online-bokning är nu tillgänglig för alla våra kunder.

Klicka här för att boka

Om intresse finns för att bli upplagda som onlinekund, kontakta oss då på följande mail adress:

roger@sslog.se

Företag

Shuttle Service Logistics AB​

Org.nr.: 556793-5860

Adress

Bronsåldersgatan 4 

213 76 Malmö

Kontakta oss

Tel: 040186290

E-mail: bokning@sslog.se

Alla uppdrag utförs i enlighet med Alltrans 2007 om inget annat avtalats​